Algemene voorwaarden

Reset2boost heeft tot doel de best mogelijke service te bieden aan elke klant en de klanten zo duidelijk mogelijk te informeren.

 

Om deze doelen te bereiken, is het noodzakelijk om deze algemene voorwaarden te aanvaarden bij het boeken van een sessie:

 

1- Reset2boost verbindt zich ertoe al haar kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen bij het gestelde probleem.

 

2- De prijzen zijn per hypnosesessie of per coaching gesprek, of een combinatie van beide.

 

3- Betaling gebeurt ter plaatse

 

4- Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Minder dan 48 uur op voorhand annuleren betekent de volledige betaling van de sessie. Hier worden in principe geen uitzonderingen op toegestaan. Tijd is kostbaar en het is een kwestie van respect om ten minste te verwittigen. Indien u een afspraak minder dan 48u op voorhand annuleert, ontvangt u hiervoor een rekening per post op het door u opgegeven adres. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van DC Consulting & Coaching. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft DC Consulting & Coaching tevens het recht om een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van DC Consulting & Coaching. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant.

 

5- De coach en hypnotherapeut is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Zij stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op wetenschappelijk bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

 

6- Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De klant voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de klant te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

 

7- Reset2boost behaalt mooie resultaten maar in geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, coaching & hypnotherapie is een samenwerking tussen de klant en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de klant zelf. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de klant deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

 

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Laatste nieuwsMENTAL  PERFORMANCE COACH & HYPNOTHERAPEUT


Christel De Bleser


 • MSc Cognitive Psychology Science
 • Amen Clinic Brain Health Professional
 • Certified Practicioner OldPain2Go
 • Certified Active-Alert Hypnotherapist
 • International Certified Hypnotherapist
 • Diploma in Clinical Hypnosis
 • Shiela Granger Virtual Gastric Band
 • Sheila Granger Autoimmune Hypnosis
 • Certified Rewind Technique Practitioner
 • Certified Eriksonian Hypnotist
 • NLP Master Practinioner AUNLP
 • Certified Master Life Coach
 • Mind Factor Certified Coach
 • Extraordinary Golf Certification
 • Paul Eckman group facial recognition

Coach sinds 2002

Copyright @ 2018 Reset2Boost, DC Consulting & Coaching BE 0849.393.564 All Rights Reserved

 

Disclaimer: Reset2boost geeft geen medisch advies of medische behandeling.

Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met uw arts wanneer u vragen heeft over uw gezondheid.

Neem Contact


Tempel 25,  9572 Lierde


Email: christel@reset2boost.be


Phone: (+32) 486776001

Disclaimer: Reset2boost geeft geen medisch advies of medische behandeling. Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met uw arts wanneer u vragen heeft over uw gezondheid. Resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon en kunnen niet gegarandeerd worden. Privacyverklaring.